👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

هدف از این پروپوزال بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

36

حجم

54/425 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

کيفيت بالاي زندگي کاري به عنوان شرط و پيش زمينه اساسي توانمندسازي منابع انساني مورد نياز سازمانها شناخته شده است.کيفيت زندگي کاري يکي از روشهاي جذب و نگهداري کارکنان مستعد براي دستيابي به عملکرد و بهره وري بالاست . کيفيت زندگي کاري باعث تصميم گيري مشارکتي ، امنيت شغلي، بهبود شرايط و محيط کار، ايجاد فرصت پيشرفت شغلي و غني سازي شغل در سازمان  مي باشد. کيفيت زندگي کاري يک فرهنگ و نگرش است که در آن کارکنان در کانون توجه قرار گرفته و با فراهم نمودن زمينه ها و امکانات رشد و ارتقاء باعث افزايش رفاه عمومي مي شود(ابطحي ، 1370)

همچنين فرسودگي شغلي عامل مهمي در عدم موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف است.فرسودگي شغلي وقتي که حجم کار زياد ، پاداش نا کافي ، عدم صداقت با شکست مواجه شدن کار و يا متعارض شدن ارزشها ، با هم ترکيب مي شوند اتفاق مي افتد در رهگذر اين پيامدها جامعه نيز به بحرانهاي پيچيده و دشواري روبرو مي شود. در اين مسير استفاده از تکنيک ها و روشهاي مختلف بهبود کيفيت کاري  مي تواند مفيد واقع شود 

هدف از این پروپوزال بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات پژوهش    5

1ـ مقدمه:    5

2-بيان مسئله :    7

3-اهميت وضرورت مسئله:    10

4-اهداف تحقيق:    12

1ـ تعاريف نظري متغيرهاي پژوهش:    14

تعريف عملياتي:    17

کارکنان:    17

روش تحقيق:    

جامعه آماري:    

حجم نمونه و روش نمونه گيري:    

روشهاي گردآوري اطلاعات:    

ابزارهاي اندازه گيري:    

جدول (1ـ3) همبستگي بين مقياسهاي فرسودگي شغلي MBI    

روايي ابزار اندازه گيري :    

پايايي ( قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري) :    

جدول (2-3) :ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي فرسودگي شغلي    

جدول (3-3): ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري    

روش تجزيه و تحليل داده ها:    

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي نظام نگهداري منابع انساني (فصل پنجم کتاب مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار تأليف دکتر ناصر ميرسپاسي) پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس (فصل پنجم کتاب فیزیولوژی سال سوم دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) پاورپوینت آزمون چابکی و هماهنگی بدن (فصل هفتم کتاب آزمون های ورزشی ) فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نقدشوندگی بازار نقش اسکادا در اتوماسیون و شبکه های صنعتی و مقایسه آن با سیستم کنترل گسترده