👈 فروشگاه فایل 👉

بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

158

حجم

275/218 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.

در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب غرری شدن بیع شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.

در حقوق ایران مواد‭ ۲۱۶ ‬و‭ ۱۹۰ ‬قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و‭ ۳۳۹ ‬و‭ ۳۴۲ ‬قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود

فهرست مطالب

مقدمه    1

بخش اول:تبیین تئوری ثمن شناور    6

فصل اول:کلیات     7

مبحث اول:مفاهیم    8

گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن    8

بند اول: مفهوم مبیع    8

بند دوم: مفهوم ثمن    9

بند سوم: ضابطه تشخیص    11

گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور    15

گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن    17

مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور    18

گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی    18

بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین    19

بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین    20

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث    20

گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه    24

بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز    25

بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه    29

بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح    30

مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور    32

گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار    32

بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش    32

الف)پیش فروش ساختمان    32

ب)پیش فروش مصنوعات    36

بند دوم:قراردادهای مستمر    40

گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس    46

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی    52

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی    52

گفتار اول:در حقوق انگلیسی    52

گفتار دوم:در حقوق فرانسه    56

گفتار سوم:در حقوق آمریکا    58

مبحث دوم:در اسناد بین المللی    62

گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا    64

گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit)    66

بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور    69

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه    72

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع    72

گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    73

بند اول:فقهای شیعه    73

بند دوم:فقهای اهل سنت    75

گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    77

بند اول:اجماع    77

بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    78

بند سوم:روایات خاصه    79

گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع    80

بند اول:بررسی اجماع فقها    80

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    81

الف)تعریف غرر    83

ب)رابطه غرر و جهل    85

بند سوم:بررسی روایات خاصه    86

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه    87

گفتار اول:آراء فقها    88

بند اول:فقهای شیعه    88

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت    96

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها    97

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی    97

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی    98

بند سوم:بررسی سخن آیت الله  العظمی خویی    103

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت     104

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه    105

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه    106

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع    106

گفتار  اول:علم تفصیلی به ثمن    107

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن    108

الف)معین بودن    108

ب)معلوم بودن    108

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن    109

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله    113

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف    114

مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن    116

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن    116

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن    119

نتیجه گیری:    127

منابع و مأخذ:    130

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه هزینه کابل کشی