👈 فروشگاه فایل 👉

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

هدف از این مقاله استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

0/142 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته حسابداری

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

چکیده: 

در نظام بودجه ریزی متداول در مؤسسه های آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی نظیر تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی، كادر ستادی تعیین می شود، یعنی تخصیص هزینه ها بر اساس یك معیار حجمی انجام می شود و هیچ گونه تفكیكی بین انواع هزینه های دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی صورت نمی گیرد. همچنین میزان هزینه های فعالیتها برای تمامی دروس یكسان در نظر گرفته می شود. این در حالی است كه هزینه برخی دروس توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می شود.

از سوی دیگر، به استناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی بر اساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه مؤسسه های آموزش عالی در كشور، نیاز به بهبود شیوه های كنترل و مدیریت منابع مالی در آن توجه بیشتری را نسبت به قبل طلب می كند، این امر می تواند موجب تمركز بیشتر دانشگاهها به مقوله كارایی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسه های آموزش عالی است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاكید روی اهداف، نتایج و محصول هر یك از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاههاست. با این توصیف، نوشتار حاضر سعی دارد مراحل اجرایی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسه های آموزش عالی را تشریح كند.

کلیدواژگان:

بودجه ریزی عملیاتی

هزینه یابی براساس فعالیت 

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی پاورپوینت بررسی چرخدنده سنکرونیزه پرسشنامه هراس اجتماعی (کانور و همکاران ، 2000) ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق گاز متان به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز عناصر باغ ایرانی و تحلیل ساختار کالبدی باغ ارم شیراز