پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني | above | 1520

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. کیفیت فایل پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: در پراخت های اینترنتی گاها گزارشاتی هموچون پرداخت ناموفق مطرح شده است.. اگر شما هم برای خرید پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني با مشکلی روبرو شدید، از روش هایی مانند تغییر کارت بانکی، تغییر مرورگر و یا تغییر درگاه بانک عامل استفاده کنید. احتما مشکل حل می شود.

پول گدائی نکنم نمی توانم ھیچ پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني کاری انجام دھم.می بایست ھرچیزی را پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني کھ لازم داشتم خریداری کنم.انتخابی دیگر پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني نداشتم.درآن لحظھ درمیان ناپاکی ظاھری ویک پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني تکّھ پارچھ کھ پوشیده بودم چیزی پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني جز یک گدا نبودم.یک گدا کھ پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني حتی یک کیف ھم نداشت.فقط خودم

پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني

پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني

پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني در 203 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

مشخصات فايل

تعداد صفحات

203

حجم

1/596 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

pptx

توضيحات کامل

پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني در 203 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 فهرست مطالب :

فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت

طبقه بندي كلان نظريه هاي مديريت

نظرات ويليام اسکات

نظرات سيستمي و اقتضائي

طبقه بندي بولدينگ

طبقه بندي ريچارد اسکات

مكاتب كلاسيك -گونه اول

مكاتب نئوكلاسيك -گونه دوم

مكاتب سيستمي -گونه سوم

مكاتب سيستمي -گونه سوم

گونه چهارم

خلاصه نظرات اسكات

مدل چند وجهي كوئين

نقشهاي مدير در مدل كوئين

استعاره در شناخت سازمان

سازمان به مثابه ماشين

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه مغز

يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي

سازمان به مثابه مغز

سازمان به مثابه زندان روح

سازمان به مثابه موجودي دگرگون شونده و متغير

سازمان به مثابه ابزار سلطه

سازمان به مثابه فرهنگ

سازمان به مثابه نظام سياسي

سبكهاي متفاوت مديريت تعارض

سازمان پديده اي كثير الوجه

طبقه بندي موضوعي- رابرتز و سايرين

فصل دوم: برنامه ريزي، برنامه ريزي جامع و استراتژيک

مقدمه

خصوصيات برنامه ريزي استراتژيک

وجوه افتراق برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي

اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان

فرايند برنامه ي ريزي جامع

برنامه ريزي عملياتي

تکنيک هاي برنامه ريزي

جدول کارنما

برنامه ريزي نيروي انساني

برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني

روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها

روش نرخ روند

برنامه ريزي تامين نيروي انساني

نتيجه گيري

فصل سوم: سازماندهي، سازماندهي پويا

مقدمه

مباني سازماندهي

سازمان بر مبناي وظيفه (هدف)

مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي وظيفه

سازمان بر مبناي نوع توليد

نمونه نمودار طراحي يک سازمان بر مبناي نوع توليد

مزاياي سازمان بر مبناي نوع توليد

محدوديتهاي سازمان بر مبناي نوع توليد

سازمان بر مبناي منطقه عمليات

نمونه نمودار يک سازمان بر مبناي منطقه عمليات

مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي منطقه عمليات

سازمان بر مبناي ارباب رجوع يا مشتري

نمونه نمودار يک سازمان بر مبناي ارباب رجوع

مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي ارباب رجوع

محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازماني

الگوهاي جديد ساختار سازماني

سازمان بر مبناي پروژه

سازمان ماتريسي يا خزانه اي

سازمان با گروه هاي متداخل يا سازمان گروهي

سازمان با واحدهاي مستقل

سازمان با ساختار آزاد

الگوي پنج بخشي

فصل چهارم: کنترل و نظارت در سازمان

مقدمه

تعاريف کنترل

کنترل گذشته نگر

کنترل پيش نگر

کنترل زمان وقوع

طراحي سيستم کنترل

تعيين نتايج مورد انتظار (بايدها) در کنترل

تعيين شاخص براي سنجش نتايج موردانتظار

تعيين استاندارد يا الگوي مطلوب

نقش استانداردها در کنترل

انواع استانداردها

تعيين نحوه و روش جمع آوري اطلاعات يا طراحي شبکه اطلاعاتي در کنترل

ارزيابي اطلاعات و نتيجه گيري

نقاط استراتژيک يا کليدي در کنترل

مشخصات سيستم کنترل مؤثر

کاربرد مدل امتيازات متوازن در کنترل

مدل امتيازات متوازن چيست؟

خودکنترلي: انتخابي ديگر در کنترل

فصل پنجم: هدايت و انگيزش: هدايت و رهبري سازماني

رهبري

رابطه قدرت و نفوذ رهبري

نظريه هاي هدايت و رهبري

نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري

نظريه هاي رفتار رهبري

سبک رهبري

نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي

نظريه مسير- هدف

اجزاي متشکله نظريه مسير – هدف در رهبري

نظريه دوره زندگي

نظريه جانشين رهبري

انگيزش کارکنان

نظريه سلسله مراتب نيازها

نظريه دوجنبه اي انسان

نظريه دوعاملي انگيزش

نظريه انگيزش موفقيت

نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد

نظريه انتظار و احتمال

نظريه برابري

نظريه اسناد

اسناد رفتارها به علل دروني و بيروني

انگيزش در عمل

مهندسي شغل

توسعه شغل

چرخش شغلي

غني سازي شغل

مشاغل گروهي

خصوصيات مطلوب شغلي

الگوي اقتضايي انگيزش

فصل ششم: ارتباطات سازماني

مقدمه

ارتباطات چيست؟

فرايند ارتباطات

فرستنده پيام

پيام

انواع پيام ها و فعاليتهاي گيرنده و فرستنده

گيرنده پيام

موانع ارتباطي

بازخور

ارتباطات يک جانبه و دو جانبه

ارتباطات در سازمان

ارتباطات رسمي

الگوي زنجيره اي

الگوي حلقه اي

الگوي Y

الگوي ستاره اي

الگوهاي ارتباط غيررسمي

الگوي رشته اي

الگوي تابشي

الگوي تصادفي

الگوي خوشه اي

تجزيه و تحليل تعاملي يا مراوده اي

فصل هفتم: تصميم گيري

مقدمه

تعريف تصميم گيري

مراحل مختلف فرايند تصميم گيري

استفاده از مدل در تصميم گيري

انواع مدلها

انتخاب مدل مناسب

طبقه بندي تصميم ها

طبقه بندي تصميم ها از نظر ميزان اطمينان به نتايج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصميم

تصميم گيري در حالت ريسک

تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان

طبقه بندي تصميمها بر اساس مراحل

تصميم هاي تک مرحله اي يا ايستا

تصميم هاي چند مرحله اي يا دنباله دار

درخت اخذ تصميم

مراحل اصلي در شيوه درخت اخذ تصميم

نقدي بر شيو هاي جامع- عقلايي تصميم گيري

فصل هشتم:  خلاقيت و نوآوري

مقدمه

خلاقيت و نوآوري

تقسيم بندي سازمانها بر اساس ميزان خلاقيت و توجه آنها به توسعه و تغيير

نحوه ظهور انديشه هاي نو و بديع

فنون خلاقيت و نوآوري

تحرک مغزي

اصول حاکم در جلسات تحرک مغزي

ارتباط اجباري

تجزيه و تحليل مورفولوژيک

گردش تخيلي

پرسش هاي ايده برانگيز

تکنيک 5-3-6 گروه اسمي

الگوبرداري از طبيعت

تفکر موازي

چگونه مي توانيم خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل کنيم؟

پاورپوينت تهيه شده بسيار کامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

👇محصولات مشابه با پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني👇

پاورپوينت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تأليف دکتر سيد مهدي الواني پاورپوينت بررسي خلاقيت و نوآوري (فصل هشتم کتاب مديريت عمومي الواني) پاورپوينت فصل دوازدهم کتاب مديريت بازاريابي کاتلر و کلر ترجمه دکتر مهدي اميرجعفري با موضوع طراحي استراتژي هاي محصول پاورپوينت کتاب ماليه عمومي و تعيين خط مشي دولتها تأليف دکتر جمشيد پژويان پاورپوينت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي پاورپوينت کتاب مديريت استراتژيک تأليف فرد آر. ديويد ترجمه دکتر علي پارسائيان و دکتر سيد محمد اعرابي پاورپوينت مديريت تغيير و بهبود سازمان (فصل نهم کتاب مديريت رفتار سازماني تأليف دکتر زهرا برومند) پاورپوينت کتاب مباني مديريت منابع انساني تأليف گري دسلر ترجمه دکتر علي پارسائيان و دکتر محمد اعرابي پاورپوينت کتاب حسابداري ميانه (1) تأليف مهدي مشکي و عبدالکريم مقدم

👇محصولات تصادفی👇

پکيج (پروتکل) درمان شناختي رفتاري CBT براي اختلالات جنسي پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین پاورپوینت بررسی روستای تکیه سپه سالار کرج پاورپوینت بررسی معماری مدرن پرسشنامه راهبردهای شنیداری با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه خودسنجی افسردگی کودکان بیرلسون (DSRS) کودکان و نوجوانان جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشور طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت روابط بر عملکرد پروژه قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

👇کلمات کلیدی👇

دانلود پاورپوينت کل کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الوانيپاورپوينت کتاب مديريت عمومي الوانيدانلود پاورپوينت کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر الوانيدانلود پاورپوينت کل هشت فصل کتاب مديريت عمومي تأليف دکتر سيد مهدي الواني