👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوينت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تأليف دکتر سيد مهدي الواني

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوينت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تأليف دکتر سيد مهدي الواني

پاورپوينت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تأليف دکتر سيد مهدي الواني در 244 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

مشخصات فايل

تعداد صفحات

244

حجم

0/592 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

ppt

توضيحات کامل

پاورپوينت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تأليف دکتر سيد مهدي الواني در 244 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

فهرست مطالب :

فصل اول: مفاهيم و ويژگيهاي خط مشي

تعاريف، مفاهيم و ويژگيهاي خط مشي عمومي

تعريف خط مشي هاي عمومي

نقش هاي اصلي خط مشي عمومي

ويژگيهاي خط مشي هاي عمومي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي اول

خط مشي هاي تقنيني

خط مشي هاي اجرائي

خط مشي هاي قضائي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي دوم

خط مشي ها يا سياست هاي تشريعي

خط مشي ها يا سياست هاي تحليلي

خط مشي ها يا سياست هاي تدبيري و اجرائي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي سوم

خط مشي ها ي سياسي و تقنيني

خط مشي هاي اداري و اجرائي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي چهارم

خط مشي ها ي عمومي عادي

خط مشي هاي عمومي تاکتيکي

خط مشي هاي عمومي اساسي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي پنجم

خط مشي ها ي عمومي سياسي

خط مشي هاي عمومي انظباطي و بازدارنده

خط مشي هاي عمومي توزيعي

خط مشي هاي عمومي توزيع مجدد

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي ششم

خط مشي ها ي فراگير

خط مشي هاي هادي

خط مشي هاي عمومي

انواع خط مشي هاي عمومي بر مبناي تقسيم بندي هفتم

خط مشي ها ي تصريحي

خط مشي هاي تلويحي

فصل دوم : فرايند عقلائي خط مشي گذاري عمومي

فرايند عقلائي خط مشي گذاري عمومي

گام هاي فرايند عقلائي

تعريف مدل

محدوديت مدل

انواع مدلها

مدل هاي کلامي

مدل هاي ترسيمي

مدل هاي تجسمي

مدل هاي رياضي

تقسيم بندي مدل ها از نظر عملکرد

مدل هاي تشريحي

مدل هاي پيش بيني

مدل هاي تجويزي

تقسيم بندي مدل ها از نظرزمان

مدل هاي ايستا

مدل هاي پويا

مدل مناسب براي خط مشي گذار

مدل نقطه سر به سر

انواع تصميمات از نظر اطمينان به نتايج حاصل از شقوق

تصميم گيري تحت شرايط اطمينان کامل

تصميم گيري در شرايط ريسک يا مخاطره

تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان

شيوه هاي تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان

شيوه انتخاب حداکثر حداکثرها

شيوه انتخاب حداکثر حداقل ها

شيوه انتخاب با فرض احتمال يکسان

درخت اخذ تصميم

مدل تصميم گيري مقطعي

مراحل طراحي نظام خط مشي گذاري عمومي

فصل سوم: فرايند عقلائي تعديل شده در خط مشي گذاري عمومي

مدل هاي فرايند عقلائي تعديل شده خط مشي گذاري عمومي

شيوه تغييرات جزئي و تدريجي

مزاياي شيوه تغييرات جزئي و تدريجي

انتقادات وارده به مدل تغييرات جزئي و تدريجي

مقايسه ارکان اصلي دو شيوه عقلائي و تغييرات جزئي

مدل رضايت بخش

مزاياي مدل رضايتبخش

مدل اکتشافي - ابداعي

فصل چهارم : فرايند مبتني برقدرت در خط مشي گذاري عمومي

فرايند مبتني بر قدرت در خط مشي گذاري عمومي

تعريف قدرت

نقش قدرت در فرايند خط مشي گذاري

منابع قدرت براساس نظريه اول

منابع قدرت براساس نظريه دوم

منابع قدرت براساس نظريه سوم

شيوه ماوراء عقلائي تصميم گيري

نظريه نخبگان قدرتمند يا طبقات با نفوذ

نظريه نخبگان قدرتمند يا طبقات با نفوذ

نظريه جامعه مرکب

مدل گروهي طبقات

گروههاي ذينفوذ و خط مشي گذاري

تعريف گروههاي ذي نفوذ

انواع گروههاي ذي نفوذ – طبقه بندي اول

گروه هاي محض

گروه هاي نسبي

انواع گروههاي ذي نفوذ – طبقه بندي دوم

گروه هاي خصوصي

گروه هاي عمومي

انواع گروههاي ذي نفوذ – طبقه بندي سوم

گروه هاي داخلي

گروه هاي خارجي

انواع گروههاي ذي نفوذ – طبقه بندي چهارم

گروه هاي عوام

گروه هاي خواص

چگونگي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفوذ

چگونگي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفوذ از طريق اقدامات باز

چگونگي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفوذاز طريق اقدامات پوشيده

چگونگي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفوذ از طريق اخبار جهت گيري شده

چگونگي اعمال نفوذ گروه هاي ذي نفوذ از طريق روش هاي خشونت آميز

فصل پنجم : فرايند سازماني خط مشي گذاري عمومي

فرايند سازماني خط مشي گذاري عمومي

مدل سازماني خط مشي گذاري عمومي(مدل گردونه اي)

تبيين مدل گردونه اي خط مشي گذاري

مدل جديد سازماني خط مشي گذاري عمومي

انواع خط مشي ها در مدل جديد سازماني خط مشي گذاري عمومي

خط مشي هاي توزيعي

خط مشي هاي قانوني - سياسي

خط مشي هاي بازدارنده و انضباطي

خط مشي هاي توزيع مجدد

انواع بوروکراسي ونحوه تاثيرآن ها در خط مشي گذاري عمومي

بوروکراسي هاي به وجود آمده توسط قدرت حاکم

بورکراسي هاي تحت سيطره قدرت نظامي

بورکراسي هاي قانوني – تخصصي

بورکراسي هاي نمايندگي

بورکراسي هاي حزبي

قانون اساسي و خط مشي گذاري عمومي

مراجع خط مشي گذار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ويژگي هاي فرايند سازماني خط مشي گذاري عمومي

نقدي بر سيستم نمايندگي

فصل ششم: فرايند اقتضائي خط مشي گذاري عمومي

ديدگاه اقتضائي خط مشي گذاري

الگوي اقتضائي ومحيط هاي موثر بر فرايند خط مشي گذاري

محيط هاي موثر بر فرايند خط مشي گذاري

الگوي اقتضائي بخشي

مراجع 6 گانه در مدل اقماري خط مشي گذاري

مدل چند بعدي خط مشي گذاري

مدل بررسي تلفيقي

سطوح بررسي پديده ها در مدل بررسي تلفيقي

مدل جريانها – دريچه ها

آگاهي از مسائل عمومي در شيوه اقتضائي

فصل هفتم: ديدگاه هاي ارزشي در خط مشي گذاري عمومي

ديدگاههاي ارزشي خط مشي گذاري عمومي

نقش توکل و مشورت در خط مشي گذاري

مشورت و تصميم گيري

مراحل مشورت

انواع شورا از نظر اسلام

شوراي مفوض

شوراي غير مفوض

روشهاي تصميم گيري گروهي

توکل

ارزش ها و تصميم گيري

تعقل ابزاري يا کارکردي

تعقل ارزشي يا جوهري

فصل هشتم: مشکلات و تنگناهاي خط مشي گذاري عمومي

مشکلات و تنگناهاي خط مشي گذاري عمومي

پاورپوينت تهيه شده بسيار کامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی فضای سبزشهری بررسی نظریه های سبک های هویت پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی