دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی | above | 18440

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. کیفیت فایل دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: در پراخت های اینترنتی گاها گزارشاتی هموچون پرداخت ناموفق مطرح شده است.. اگر شما هم برای خرید دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی با مشکلی روبرو شدید، از روش هایی مانند تغییر کارت بانکی، تغییر مرورگر و یا تغییر درگاه بانک عامل استفاده کنید. احتما مشکل حل می شود.

پول گدائی نکنم نمی توانم ھیچ دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی کاری انجام دھم.می بایست ھرچیزی را دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی کھ لازم داشتم خریداری کنم.انتخابی دیگر دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی نداشتم.درآن لحظھ درمیان ناپاکی ظاھری ویک دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی تکّھ پارچھ کھ پوشیده بودم چیزی دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی جز یک گدا نبودم.یک گدا کھ دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی حتی یک کیف ھم نداشت.فقط خودم

دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

85

حجم

2/794 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

 دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

مقدمه

محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد برای ادامه حیات بشر می تواند دو راه را در پیش گیرد اول اینكه به دنبال راهی برای كنترل همجوشی هسته ای باشد و دوم اینكه بتواند از انرژی خورشید كه سرچشمه تمام انرژی های روی زمین است استفاده كند.

استفاده از انرژی خورشید سابقه تاریخی زیادی دارد البته این استفاده بیشتر محدود به انرژی گرمایی خورشید بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در این رابطه مطالبی ارائه شده است.در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولی موادی بحث شده است كه در مبحث فتوولتائیك استفاده می شوند.در فصل چهارم كاربردهای انرژی خورشیدی در دنیای امروز آورده شده است. مبحث های این فصل در مورد فعالیت هایی است كه در آنها از انرژی گرمایی خورشید استفادهمی شود.

در فصل پنجم مواردی كه در عملكرد یك سیستم خورشیدی مؤثر می باشند مثل تشعشع خورشید، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضیح مختصری در رابطه با آنها آورده شده است.فصل های ششم، هفتم، هشتم و نهم بیشتر به معرفی سلول های خورشیدی پرداخته شده است. اینكه سلول های خورشیدی چیست نیازهای یك سلول خورشیدی، این سلول ها چگونه ساخته می شوند و این كه سلول های خورشیدی چگونه كار می كنند در فصل دهم اجزای یك مدار فتوولتائیك روش انتخاب آنها و توضیحاتی در مورد آنها آورده شده است. صفحه های خورشیدی، باتری، تبدیل كننده، شارژ كنترلر، اجزای اصلی این مدار هستند در فصل یازدهم و دوازدهم دسته بندی سلول های PV و انواع مختلف این سیستم ها ارائه شده است در فصل سیزدهم عملكرد این اعضاء در شرایط متغییر توضیح داده شده است شرایط محیط و تابش خورشید بر روی عملكرد این سلول ها تأثیر زیادی دارد. در فصل بعدی در مورد متمركز كننده های نور خورشید و تأثیر استفاده از آنها بر روی صفحات خورشیدی آورده شده است.

در فصل های پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتی كه در حال حاضر در روی این صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هایی از كاربرد فتوولتائیك ها در دنیای امروز آورده شده است. بیشتر این فعالیت ها منحصر به مكان هایی می شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلی به این نقاط مقرون به صرفه نیست در فصل بیستم مقاله ای در مورد تحلیل استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیك در یكی از شهرهای آمریكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن این سیستم را برای استفاده بررسی می كند.فصل آخر در مورد طراحی و ساخت یك سیستم PV برای تولید برق DC و AC است در این فصل محاسبات لازم برای طراحی با مشخصات دقیق اجزای مدار آورده شده است این كه این سیستم برای استفاده مقرون به صرفه است یا نه در فصل نتیجه گیری آورده شده است. 

کلمات کلیدی:

انرژی خورشیدی

سیستم فتوولتائیک

سوخت های فسیلی

سیستم های  گرمایش خورشیدی

فهرست

فصل اول 1

مقدمه 1

فصل دوم نیروی خورشیدی در تاریخ 4

فصل سوم ساختار اتمی وتولید الکتریسیته 9

فصل چهارم فعالیت های مرتبط با انرژی خورشیدی 12

4-1  سیستم های  گرمایش خورشیدی آبی و هوایی 13

4-2 خشك كردن 14

4- 3  استخر خورشیدی 15

4-4 نیروگاه های خورشیدی : 16

فصل پنجم عملكرد سیستم خورشیدی 18

5-1 تشعشع خورشید : 19

مقدار ثابت خورشید : 19

شدت تابش : 20

انحراف محور زمین : 20

شرایط اتمسفر یك 21

فصل ششم سلولهای خورشیدی چه هستند 24

فصل هفتم نیازهای سلولهای خورشیدی 26

فصل هشتم چگونه سلولهای خورشیدی ساخته می شوند 28

شكل 1- a) سلولهای خورشیدی كریستال مجزا در صفحه 29

شكل b-1) صفحه خورشیدی پلی كریستال 29

شكل c-1  ) صفحه خورشیدی a-si 29

(شكل 2) 31

فصل نهم سلولهای خورشیدی چگونه كار می كنند 33

فصل دهم اجزای یك سیستم فتوولتائیك ، 37

روش انتخاب و توضیحاتی در مورد آنها 37

صفحه‌های خورشیدی ( Solar Panel) : 37

الف) كریستالین سیلیکن ( Crystaline silicon) : 37

ب) سیلیکن‌های بی‌شكل (Amorphous Silicon) : 38

10-2 نحوة قرار گرفتن پانل‌های خورشیدی : 38

مراحل انتخاب اندازه باتری : 41

انتخاب نوع باتری : 42

10-4 تبدیل كننده ( Inverter) : 42

10-5 شارژ كنترلر (Charge Controller) : 43

10-6 كابل‌ها ( Wiring) : 43

فصل یازدهم دسته بندی مدل‌های PV ( سلولها فتوولتائیك) 45

فصل دوازدهم انواع مختلف سیستم‌های PV 48

12-1 Small Stand- alone System 48

12-2 grid-tie Solar system 49

12-3 Complete- Stand- alone Solar System 49

12-4 Hybrid – Solar electric and Generator combination system 50

فصل سیزدهم تحلیل یک مدار PV وبررسی عملکرد اعضاء در شرایط متغیر 52

شكل 5- قسمتهای سیستم PV 55

شكل 6) ردیابی اشعه 56

شكل 7- نمودار نشان دادن 56

فصل چهاردهم معتبر بودن PV ها 59

شكل 8 - نمودار هزینه اجزای سیستم PV و كاهش قیمت با زمان را نشان می دهد 60

فصل پانزدهم متمركزکننده های PV 62

شكل 9 - سیستم متمركزکننده PV 63

فصل شانزدهم ساختمان تركیبی PV 64

شكل 10- تركیب سلولهای PV در یك ساختمان 65

فصل هفدهم صنعت PV 66

فصل هجدهم كاربردهای متداول و پیشرفت 68

(شکل12.مرکزPVکالباری) 69

فصل نوزدهم كاربرهای دیگر فوتوولتائیكها 70

  19-1سیستم حفاظتی كاتدی 70

19-2 حصارهای الكتریكی 70

19-3 سیستم های نور پردازی از راه دور 71

19-4 سیستمهای مخابراتی و نظارت از راه دور 72

19-7 سیستمهای عمل آوری آب 74

فصل بیستم برآورد میزان تابش خورشید به یكی 75

برآورد هزینه : 76

استهلاك چنین سیستمی را چگونه می‌توان محاسبه كرد ؟ 79

فصل بیست و یکم آینده 80

فصل بیست و دوم طراحی و ساخت 82

اجزای این مدار عبارتند از: 82

👇محصولات مشابه با دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی👇

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات با عنوان اخلاق و اطلاعات دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان اخلاق رسانه ای دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان تجارت الکترونیک (بصورت کامل و آپدیت شده) پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن با عنوان کریستال‌های انرژی درمانی و خواص سنگ‌ها

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامي و از قرن دوم تا هفتم هجري پاورپوينت بررسي سيستم هاي کسب و کار الکترونيکي پاورپوینت بررسی دیوار ها 2 پاورپوینت جزوه اصول سرپرستی مقاله عوامل احیای تمدّن اسلامی از منظر آموزه­ های دینی و فرمایشات مقام معظم رهبری پاورپوینت بررسی ویلای شمس اثر گروه معماری کارند در ساوه(نمونه مشابه مسکونی) گزارش كارآموزی الكترونیك در کارخانه واگن پارس ، سازنده خودروهای ریلی پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007) دانلودکارآموزی (کامپیوتر) 44 ص اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل دانلود مقاله کامل و جامع در مورد سنگ منشاء تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

👇کلمات کلیدی👇

دانلود پایان نامه انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک سوخت های فسیلی سیستم های گرمایش خورشیدی دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی دانلود پایان نامه مهندسی برق دانلود پایان نامه برق